Automatsvarvning

Tips och trix för dig som automatsvarvar

Robotsvetsning med hög precision

Med robotsvetsning så uppnår man snabba resultat och hög precision som ofta innebär att man inte behöver någon efterbearbetning.

För att metallbearbetning ska bli kostandseffektiv och säkrare för operatörer så jobbar man ofta med hjälp av robotar. Svetsning är ett område som kan innebära höga säkerhetsrisker på grund av att man jobbar med hetta och elektriska fält som anses vara farliga för människor. När man kan välja robotsvetsning så ger detta ett alternativ som gillas både av verkstad och av kund. Roboten kan programmeras för att jobba på ett exakt vis och processen går mycket snabbare än då man svetsar för hand. Man kan inte säga att robotsvetsningen ersätter all form av svetsning men den är helt klart mycket viktig inom svensk industri.

Så går det till
En robot som svetsar ser ut som en stor metall-sak som har en arm som kan röra sig på ett mycket fritt och smidigt vis. Operatören får givetvis spänna fast det objekt som ska svetsar i robotsvetsen men när allt är klart för start så kan människor hålla sig på gott avstånd. Robitsvetsningen utförs med hjälp av datorprogram som talar om för roboten vad den ska göra. Lågan kan slå av och på mer än 50 gånger på en minut och man kan givetvis justera styrkan utefter det material och den komponent som ska svetsas. Det här kräver komplicerade processer, men själva svetsningen ser mycket enkel ut. Materialet svetsas och är sedan redo för nästa steg i produktionsprocessen.

Efterbearbetning
Efter svetsning så är det vanligt med någon form av efterbearbetning. För att en ytbehandling ska bli effektiv så gäller det dock att man har en jämn och fin svetsfog. Det här får man med hjälp av robotsvetsningen. Har man använt sig av ett material som inte kräver någon efterbehandling så kan man använda komponenten så som den är efter avslutad svets. Det här kan vara mycket praktiskt då det givetvis sparar på tid. Samtidigt så kan man verkligen dra nytta av det jämna svetsresultatet då man slipper slipa svetsfog innan man lägger till en ytbehandling som till exempel pulverlackning. Huruvida man ska ge komponenten som svetsas en ytbehandling eller inte är förstås upp till kund som i samråd med metallverkstaden kan komma fram till den allra bästa lösningen.

Svenska företag som jobbar med robotsvetsningen
Idag så finns det svenska verkstäder och företag som är specialister på svetsning och som har den variation och flexibilitet som krävs för att kunna hantera olika typer av projekt. När man beslutar sig för robotsvetsning så är det viktigt att man väljer att jobba med ett företag som har tillgång till och som behärskar den avancerade moderna tekniken. Det räcker inte att köpa in en massa nya maskiner som svetsar med precision, man måste även kunna erbjuda operatörer som klarar av att programmera på rätt sätt och bedöma hur svetsnigen ska gå till för olika typer av produkter. Numera så kan en kund vända sig till en svensk metallverkstad med en enkel ritning eller prototyp för att sedan få hjälp med allt från val av material till proffsig svetsning som inte leder till något extra efterarbete.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)