Automatsvarvning

Tips och trix för dig som automatsvarvar

Cnc-svarvning ger kostnadseffektiv produktion

Cnc-svarvning är en modern, kostnadseffektiv och precis teknik för att svarva komponenter i metall.

Svarvning är en gammal teknik som innebär att ett roterande arbetsstycke förs mot verktyg som vid kontakt skär och formar arbetsstycket. På så sätt kan både former och mönster skåras ut och skapa allt från bildelar till små skruvar. Tack vare modern teknik och datorer finns idag mer avancerade och automatiserade svarvar av olika typer, och den typ av svarvning som är ideal till att skapa runda och ihåliga former, som till exempel rör, är Cnc-svarvning.

Vad innebär Cnc-svarvningen?
Cnc står för computerizednumericalcontrol, vilket förenklat sett innebär att svarven arbetar utifrån ett program som programmeras in med nummer i en dator av en Cnc-operatör. Datorn tolkar dessa nummer och förmedlar dem i form av kommandon till själva maskinen. Operatörens del av arbetet är mycket viktigt då denne mycket noggrant måste se till att rätt uppgifter matas in i datorn, och sedan även under själva arbetsprocessen hela tiden se till att komponenten som svarvas får rätt dimension och form. Första steget för en lyckad svarvning är därför ritningen på en detalj som operatören måste göra ett program till och sedan föra över till datorn. Cnc-svarvning skiljer sig från till exempel automatsvarvning där man skapar stora volymer av en mindre komponent där hela processen sköts av maskinen, och verktygen är förinställda. Cnc-svarven är ideal för ihåliga former och rör då denna svarv kan svarva både på insidan och utsidan, och kan, liksom automatsvarven, skapa stora volymer till lågt pris.

Effektivitet och precision
En av de stora fördelarna med denna teknik är priset. Samarbetet mellan operatör, dator och maskin gör processen mycket snabb samtidigt som resultatet blir exakt. Faktum är att redan när måtten för en detalj som ska svarvas skrivs in i datorn kan den simulera hela svarvningsförloppet, vilket ger operatören ett stort försprång. På så sätt kan nämligen eventuella problem eller misstag identifieras redan innan maskinen sätter igång att arbeta. En annan del som gör denna teknik populär är att man kan göra individuella val med varje komponent, vilket innebär att processen inte är lika automatiserad som med en automatsvarv, där alla verktygen måste programmeras på förhand.

Utvecklingen går framåt
Cnc-svarvningen utvecklas hela tiden och blir allt bättre. Idag finns många olika Cnc-svarvar med mer eller mindre avancerad teknik. Faktum är att denna typ av svarvning brukade anses som mindre effektiv än automatsvarvning, men tack vare utvecklingen är nu denna typ av svarvning lika effektiv. Olika svarvar är ideala för olika syften och detta är viktigt att veta för att nå bästa resultat. Cnc-svarvning är bäst lämpad för mellanstora komponenter och rör-former och kan producera stora volymer till lågt pris. För de som arbetar med svarvning är denna teknik mycket uppskattad då den trots datorer och den senaste tekniken också innehåller en stor portion av det ursprungliga hantverket. Att svarva med en Cnc-svarv innebär mycket mer än att bara trycka på knappar. Gedigen kunskap och förståelse för svarvning som teknik likväl som hantering av avancerade datorer och maskiner är en förutsättning för ett lyckat resultat.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)