Automatsvarvning

Tips och trix för dig som automatsvarvar

Bockning för detaljrikedomen

Bockning är en metod för att böja och forma små detaljer och stora komponenter med exakt precision.

Bockning används inom nästan all tillverkning. Från möbler och bilar till små skruvar och komponenter som behöver passa in i apparater krävs ett sätt att få till exakt de böjningar och former man vill ha. Med dagens stora utbud av kreativa designers och sinnrika idéer är bockning en oumbärlig del av formprocessen och det har därför utvecklats flera olika metoder för att forma allt från plaststolar till gångjärn av metall. Även om denna teknik kanske inte är så välkänd bland lekmän är den en central del av de kreativa former och fina detaljer vi ser i dagens massproducerade möbler och produkter, och har dessutom tack vare datorer blivit en än mer förfinad teknik.

Hur fungerar det?
Bockning fungerar på så sätt att en typ av press formar materialet genom att slå eller pressa ett specifikt utvalt verktyg mot produkten som ska formas. Detta kan göras manuellt men görs allt mer i automatiserade bockningsmaskiner. Dessa kan se ut på många olika sätt beroende på om materialet som ska formas är större, som till exempel en bildel, eller mindre som en skruv. För mindre delar matas oftast materialet helt enkelt in i maskinen och kommer ut färdigt på andra sidan. Innan delen som ska formas förs in i maskinen matas alla detaljer kring den önskade böjningen in i en dator, som förmedlar detta till den automatiserade bockningsmaskinen. För större komponenter krävs istället flera delmoment där pressar kniper till materialet, som måste vinklas på olika sätt. För lättare hantering och inmatning av större komponenter används idag ofta robotar. I vissa fall krävs en del efterarbete men med dagens teknik uppnås ofta det önskade resultatet direkt.

En viktig del att ta i beaktande är att olika material reagerar olika när det pressas till en form som är annorlunda än den ursprungliga. Det finns alltid en återfjädringseffekt, men detta är en av de saker som kontrolleras av det datoriserade styrsystemet i moderna bockningsmaskiner.

Olika typer av bockning
För möbler som till exempel hyllor används ofta något som kallas trådbockning. Det innebär att man använder sig av en typ av metalltråd som både är mycket hållbar och även vacker att se på, och som kan formas till precis vilken form som helst. För verktyg och rörsystem används istället rörbockning, där man är ute efter att skapa rör böjda på precisa sätt. Plåtbockning är en tredje metod som ofta används till att forma stolar och andra större möbler, men även till mindre detaljer som är delar av en större apparat.

Del i processen
Att forma till och böja en produkt precis i den vinkel som eftersträvas är en del av en produktionsprocess som kräver stor precision och kunskap om olika material, och noggrants samspel mellan människa, dator och maskin. Bockning används ofta i kombination med fräsning, som också genom automatisering och modern datorteknologi kan skära till ett material i exakta vinklar som sedan kan föras in i en bockningsmaskin och böjas till sin slutgiltiga form.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)