Automatsvarvning

Tips och trix för dig som automatsvarvar

Fästelement för färdiga produkter

Fästelement som skruvar, bultar och muttrar kan numera tas fram med hjälp av avancerade maskiner och verktyg som ger exakt precision och hög kvalitet.

Det finns knappast något industriprojekt som inte kräver någon form av fästelement. Fästelementen som tillverkas på svenska verkstäder är unikt anpassade och de håller en mycket hög kvalitet. Idag kan man även inkludera fästen som en del av komponenter som tillverkas i pressar och svarvar för riktigt effektiva lösningar. För kunden så är det viktigt att finna en verkstad som klarar av en komplett arbetsprocess där man kan utveckla de skruvar, muttrar, kilar och bultar som håller exakta mått och som ytbehandlas för lång hållbarhet.

Då skruven är lös
Skruvar som inte håller en hög kvalitet kan leda till stora problem. Det spelar ingen roll hur hög kvalitet en komponents delar håller om fästelementen som används inte klarar av att hålla dem samman. För att få fatt i rätt fästelement så måste man för det mesta jobba från grunden med unika mått och specifikationer. Det här kräver stor kunskap från verkstadens sida. Man ska kunna ta fram standardmått och olika former i enlighet med det som kunden begär. Då man dessutom ska ta fram tusentals exemplar som håller samma mått så gäller det att man jobbar med teknik och maskiner som klarar av detta. Dagens metallbearbetning är avancerad, och kunden spar pengar då man slipper onödiga försök och spill av material.

Modern metallbearbetning
Det som gör det lättare att ta fram fästelementen är förstås den moderna datortekniken. Numera så kan man simulera projekt och testa virtuellt med olika material. Hur en spik, skruv eller bult ska tillverkas beror på många olika faktorer och man försöker hela tiden finna den väg som kommer att spara pengar och tid. Med automatsvarvning så kan man få fram fler exemplar snabbare och cnc-svarvning är något som gör att man drar nytta av datorstyrning och större kontroll över tillverkningsprocessen. Det är också möjligt att inkludera viktiga fästen som en del av den komponent som pressas eller bockas. Det här gör att man till stor del slipper efterbearbetning där man ska löda, svetsa eller montera ihop delar.

Beroende på det material som man har använt så kan det komma att krävas ytbehandling av fästelementen. Det finns förstås material som inte kräver detta men när man jobbar med aluminium eller rostfritt stål så måste man inse att det kostar mer. Vissa produktioner kan tjäna på ett billigare material som man sedan förstärker med ytbehandlingsmetoder som förzinkning och förnickling.

Unika projekt
Trots att skruvar kan tyckas så likformade så är varje projekt unikt. Fästelement kräver en avancerad produktionsprocess om de ska leva upp till de höga krav som ställs inom svenskt näringsliv och industri. Metallverkstaden som tar fram fästelementen måste ha anställda som är extremt skickliga och kunniga vad gäller delarnas anatomi och de möjligheter som finns för effektiv produktion. Med den här typen av kunskap så kan en kund lita på att få det stöd som krävs för att ta fram rätt delar till rätt pris. Man kommer helt enkelt att diskutera vad som verkligen behövs och hur produktionen kan styras upp för att bli så kostnadseffektiv som bara är möjligt.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)