Automatsvarvning

Tips och trix för dig som automatsvarvar

Metallbearbetning för unika komponenter och produkter

Metallbearbetning är ett sammanfattande namn för många olika processer där metall förbättras och formas till en produkt.

Människan har bearbetat metall i årtusenden, ända sen man upptäckte att metall kan smältas, och på olika sätt kan formas och förändras, har detta material varit ett av människans mest användbara. I produkter så olika som smycken, verktyg, flygplan och broar används metall, som på olika sätt har genomgått bearbetning för att fåen viss form, och till att hålla högsta kvalitet och tålighet. Ofta tänker vi inte på hur beroende vi är av metall, och hur saker vi använder dagligen, såsom bilar och möbler, fungerar tack vare precisa metoder av metallbearbetning som har utvecklats under decennier av mänsklig forskning, kreativitet och uppfinningsrikedom.

Från metall till formbar produkt
Beroende på vad för typ av metallprodukter som skapas används olika processer som syftar till att både forma materialet till den slutgiltiga produkten och se till att metallen stärks och får en snygg yta. Den första av dessa processer syftar till att forma råmetallen. Detta sker genom att metallens molekyler förändras, genom till exempel upphettning,och sedan beroende på vad den ska användas till formas genom olika metoder. Ett exempel på formbearbetning är trycksvarvning där ett tryckstål formar ett roterande arbetsstycke. En annan metod innebär att pressa in metallen i formar vilket ger ett längre stycke med samma genomskärning som sedan kan formas mer i detalj.

Skära, slipa och sammanfoga
För att uppnå de exakta former som till exempel en metallprodukt kräver behövs även olika tekniker för att skära ut symmetriska och asymmetriska former och rista ut mönster. Detta innebär dels att slipa eller polera ytan så att den får ett visst utseende eller förbereds för målning. Men dessutom krävs att metallen på något sätt beskärs till en viss form, och till detta finns en rad olika verktyg och tekniker. En av dessa är svarvning, där ett roterande arbetsstycke beskärs av verktyg. Beroende på typ av svarv och verktyg kan till exempel ett ihåligt rör, intrikata geometriska mönster eller millimetersmå skruvar svarvas.

Modern datorteknik har förvandlat de ursprungliga svarvarna till komplexa maskiner där en bit metall kan förvandlas till i stort sett vilken form som helst. Processen har förfinats och effektiviserats genom datorer och svarvmaskiner som till stor del fungerar med hjälp av automatik. Tack vare detta kan en modell för en viss produkt matas in i en dator som sedan överför informationen till en svarvmaskin i form av kommandon. Även mycket avancerade beskärningar kan göras väldigt snabbt, vilket också innebär att produktionskostnaden blir låg. Med hjälp av industrirobotar kan även mycket stora arbetsstycken hanteras, vilket dessutom medför en mycket säker arbetsmetod. En annan modern teknik är bockning, vilket är ett sätt att böja till mindre metalldelar som gångjärn eller små delar i elektroniska apparater. Andra tekniker för att bearbeta metall och framför allt för att skära i metall är laserskärning, vattenskärning, gasskärning och plasmaskärning.

Ett myller av möjligheter
Idag finns en mängd av tekniker för att skapa nästan vad som helst i metall. Tack vare modern teknik utvecklas hela tiden dessa tekniker för att garantera säker, effektiv och precis produktion och metallbearbetning som är kreativ och innovativ.

 

Läs mer om metallbearbetning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)